ПО СЛЕДИТЕ НА ТРАДИЦИЯТА – „МАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА“

ПО СЛЕДИТЕ НА ТРАДИЦИЯТА – „МАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА“

mainadmin No Comments

На 23 февруари 2018 г. екипите на ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТДМ организираха „Мартенска работилница“ за изработване на мартеници с доброволците и потребителите на социалните услуги. Инициативата е част от идеята за запознаване и съхраняване на традициите „По следите на традицията“. Участие взеха потребители и служители на социалните услуги, родители и доброволци.

Истинско оживление настана в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, където бе ситуирана творческата работилница. Малките ръчички сръчно увиваха бели и червени конци, нижеха мъниста, преплитаха бяла и червена прежда, творяха, а усмивките не слизаха от лицата.

Естествено участниците се запознаха с традициите и обичаите, свързани с 1-ви март и техниките за изработване на мартеници.

С вълнение децата разказваха за кого изработват мартеничките и с какво послание ще ги подарят на този, който са си избрали.

28342914_1812120882153562_741393741_o
28342940_1812121008820216_108765839_o
28342985_1812121472153503_60836826_o
28343157_1812120922153558_109718332_o
28407350_1812121445486839_1264160630_o
28407498_1812121252153525_452076269_o
28407932_1812120785486905_2037257652_o
28408184_1812120898820227_1003941838_o
28408195_1812120995486884_111755297_o
28417492_1812121265486857_610827937_o
28417615_1812121505486833_462868548_o
28418468_1812120948820222_341254063_o
28459970_1812121318820185_1711107253_o
28460091_1812121098820207_467788013_o
28460945_1812121502153500_263855809_o
28460963_1812120798820237_2000579126_o
28461652_1812121342153516_1950212611_o

ПО СЛЕДИТЕ НА ТРАДИЦИЯТА – „СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ“

mainadmin No Comments

На 16 февруари 2018 г. екипите на ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТДМ организираха празник – „Сирни Заговезни“ с доброволците и потребителите на социалните услуги. Инициативата е под мотото „По следите на традицията“, идеята на която е да се запознаят децата с българските традиции и обичаи и да съхранят богатството на тези празници.

С предварително подготвена информация за празника и за обичаите, характерни за отделни региони на страната, един от потребителите запозна всички присъстващи.

Обърнато беше специално внимание на празничната трапеза. Тя е особено богата на млечни продукти, яйца и риба. Приготвят се също баница със сирене, варени яйца, варено жито, халва с ядки.

Традиционно на този празник се извършва и обичаят хамкане: на червен конец се завързва и се спуска от тавана парче бяла халва или варено яйце. Конеца се завърта в кръг и децата, се опитват да хванат халвата или яйцето с уста. Който успее, ще бъде жив и здрав през цялата година.

При изпълняване на обичая, децата бяха силно развълнувани и с удоволствие се опитваха да хванат с уста яйцето и халвата.

С много усмивки бе приготвена и празнична погача, която лакомо беше изядена от децата, в съчетание с вкусни сварени яйца и бяла халва.

Празника символизира очакването от настъпване на пролетта и края  на зимата.  Това беше и посланието на децата, които с нетърпение очакват пролетта.

28217522_1807436015955382_835093528_o
28217578_1807435322622118_1304851811_o
28217788_1807436109288706_1664001134_o
28217802_1807435292622121_457818582_o
28217944_1807435312622119_1837471162_o
28309281_1807435235955460_1861702726_o
28309592_1807435872622063_2037146075_o
28310209_1807436055955378_607108360_o

„СВЕТИ ВАЛЕНТИН“ – ЛЮБОВТА Е В НАС

mainadmin No Comments

На 14 февруари 2018 г. екипите на ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТДМ организираха творческо ателие – „Свети Валентин“ с доброволците и потребителите на социалните услуги. Инициативата е част от поредицата празници, организирани с активното участие на децата, изразявайки своята позиция.

С много идеи, усмивки и творческа атмосфера, децата пресъздадоха своите виждания за приятелството, любовта и вярата в искрените взаимоотношения.

При изработване на своите картички, валентинки и сърчица всички вложиха много старание и сътвориха послания, които да стигнат до техните приятели.

28217541_1807437025955281_1323162935_o
28275237_1807436982621952_1249271668_o
28275709_1807436925955291_262915598_o
28276182_1807437112621939_1592050445_o
28276215_1807437129288604_731086481_o (1)
28276215_1807437129288604_731086481_o
28309434_1807436845955299_1287166508_o
28309456_1807437039288613_298477837_o
28310186_1807436939288623_1615519796_o

„МОЯТ ГРАД Е МОЯТ ДОМ“ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

Конкурс под мотото „Моят град е моят дом“ организира СОНИК СТАРТ за децата, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип, част от голямо семейство на организацията, в периода 09.01 – 15.02.2018 г.

Конкурсът се реализира с цел провокиране на креативността на децата. Той цели и насърчаване на диалога и участието, на включването им в живота на общността и даване на своя принос чрез претворяване на красивото и ценното в града – нашия общ дом.

Интересното предизвикателство ще даде възможност на децата да изразят себе си и творческите си идеи, като превъплатят своето усещане за града като свой дом, в послания, есета и рисунки, по свой собствен начин, и ги представят пред широката публика. Творбите на всички участници ще бъдат публикувани на сайтовете на организацията и представени върху банер, който ще разпространи техните послания из цялата страна и ще бъде специален подарък за съмишленици и партньори. Всяко дете ще получи грамота и специална индивидуална награда, подчертаваща приноса и значимостта на неговото участие.

За да се чувстват децата обвързани с общността, както и за да я обогатяват и бъдат активни, са необходими повече възможности за изява; възможности за споделяне на техните идеи, мнения и преживявания с нас, „големите“. Това е и най-искрената обратна връзка за това, което правим, и най-голямата възможност – да се доближим до тяхната гледна точка, да повярваме в мечтите им и работим за превръщането им вреалност.

 

 

УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

На 26 -27 септември 2017г. психологът на ЦНСТ – Левски се включи в организираната Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите в СОНИК СТАРТ. Работният форум се проведе в гр. Първомай, с цел обмяна на опит, повишаване на професионалната компетентност, подкрепа на мотивацията и увереността на специалистите.

 На двудневния форум се осъществи високоефективен обмен на опит между специалистите от гр. Карлово, гр. Първомай, гр. Левски, гр. Балчик, гр. Драгоман и гр. Червен бряг, като се обсъдиха темите: „Работа с деца и техните семейства в ситуация на синдром на Родителско отчуждение“; „Размяна на ролите дете – родител: деца грижещи се за родителите си“; „Групата като рефлексивно пространство и възможност за социално включване”; “Игрова терапия при работа с деца с емоционално-поведенчески проблеми“; „Емоционална подкрепа и адаптация на децата в приемна грижа“ ;„Как да разберем тревогата на потребителя и моментна, в който потиснатостта и угнетеността му се превръща в истинска депресия и може да го тласнат към суициден проблем“; „Неосъзнаване и неприемане на проблема от страна на родителите“; „Магия, наречена Монтесори.

Кръглата маса даде възможност на присъстващите да взаимстват нови методи и похвати в работата си.

В рамките на двата дни участниците представиха спецификите на работата си на местно ниво, обмениха добри практики; споделиха за предизвикателства, пред които се изправят в процеса на работата си, и решенията, които спомагат постигането на резултати в работата, съответно, предоставянето на качествени социални услуги.

krygla masa

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА И ТИЙМБИЛДИНГ ЗА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

На 10 – 13.09.2017г., в съответствие с утвърдената за годината Обучителна програма, екипите на СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение в с. Кранево, водено от гл. ас. д-р Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология.

Специалистите от ЦНСТ – Левски обогатиха своята професионална компетентност, надграждайки знания и умения в рамките на темите: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“.

Обучителните дни бяха съчетани с тиймбилдинг, който способства сплотяването на екипите и подкрепи мотивацията на служителите в СОНИК СТАРТ.

21728359_1927142367609212_8599653136472979392_n
21730914_1927142227609226_5796524354630604520_n
21730930_1927142380942544_7656734054505053921_n
21731084_1927142614275854_3069511862225023975_n
21740136_1927142500942532_8866425528671397473_n
21740536_1927142057609243_3373174336677937801_n
21740568_1927142060942576_6901050917065954761_n
21740642_1927142554275860_8165727759460832832_n
21751581_1927142244275891_3286215289684534674_n

 

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА В „ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ“

mainadmin No Comments

През мeсец август децата, настанени в ЦНСТ – Левски, взеха участие в проект „Творческо ателие за млади таланти“, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД04-18/24.03.2017г. Бенефициент: Община Левски. Фонд „Социална закрила”, към Министерство на труда и социалната политика, подкрепя и финансира реализирането на проекти за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги.

Основните цели и дейности на проекта са насочени към подпомагане на децата и младежите с различен социален статус в културното и образователно развитие и увеличаване възможностите за откриване и творческо развитие на даровити деца и младежи от социалните институции, както и подкрепа за пълноценна социализация в общността чрез развиване на силните страни, талантите и способностите на децата и младежите.

Творческото ателие за млади таланти, в което се включиха децата, е част от фестивала YOUTH MUSIC FEST – ЛЕВСКИ, който подава ръка на млади изпълнители по пътя на тяхното професионално израстване.

В дейността се включиха 20 деца и младежи, потребители на социалните услуги ЦНСТДМ и ЦСРИ – Левски. Мероприятието се състоя на 26 и 27 август 2017г. в гр. Левски.

В творческото ателие с децата и младежите работи композиторът Андрей Дреников. В сградата на Читалище „Георги Парцалев“ се осъществиха музикалните срещи с композитора, а работата на терен е реализирана на стадиона, където се проведе феста.

 

ЕДИН ДЕН В ЦНСТ – ЛЕВСКИ

mainadmin No Comments

120717
20799867_327661317703913_7695805122700233541_n
20799914_328917627578282_4291211097437537425_n
20841193_327661347703910_6971542601098566783_n
20881863_328916984245013_3383667059259809519_n
20882044_328915187578526_3843122983639493274_n
atelie
praznuvane
razpqvka
sutreshn razhlajdane
teatralizaciq

СОНИК СТАРТ ЕООД търси сътрудници за своя екип в община Левски

mainadmin No Comments

ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ГР. ЛЕВСКИ ПРЕМИНА ПОРЕДНО ОБУЧЕНИЕ

mainadmin No Comments

На 14 – 15 юли 2017г. екипът на ЦНСТ – Левски премина поредни обучения, заложени в Обучителната програма за 2017г. с обучител Ивайло Йосифов. Обучението се проведе в гр. Червен бряг и в него участваха екипите на ЦНСТ, ЦСРИ и ЦОП – Левски; ЦОП – Балчик; ЦОП, ЦНСТДМУ, ЗЖ-УИ и ДЦДВХУ – Червен бряг.

В двата обучителни дни се разгледаха темите: „Методи за работа с ХИПЕРАКТИВНИ ДЕЦА и СЕМЕЙСТВА  с доминираща/водеща фигура на детето“ и „Техники за справяне с АТОАГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ –  самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“. Обсъдиха се много техники и методи, способстващи ефективната работа с потребителите. Дискутираха се различни модели, които биха могли да са от полза при работата с децата. Всички екипи, участващи в обучението, се включиха активно.

Интерактивните методи в обучението способстваха постигането на главната цел: създаване на основа за усъвършенстване на знания и умения, необходими за работа със специфичните проблеми и конкретните потребности на деца и семейства, които намират подкрепа в социалната услуга.

;if;aje
;pikr;aj
dggdg
ihlahfl
kggggg
lishfa
ljfahg