ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

admin No Comment
Новини Обучения

В периода 20 – 22 май в гр. Левски се реализира обучение в два модула от планираните обучения за екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Обучението е проведено в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2019 г. Участие взеха екипите на социалните услуги, предоставяни от СОНИК СТАРТ в градовете Балчик, Левски и Червен бряг, а домакин на работната среща беше ЦСРИ Левски.

По време на тридневното обучение, участниците имаха възможността да надградят знанията си по темите: „Семейна медиация, иновативен метод за справяне със семейни конфликти. Работа с родители в процес на развод или фактическа раздяла. Правна рамка, касаеща социалните услуги“ и „Специфика при работа с деца и родители – жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите“.

Обучител беше Иван Ралев – психолог, семеен консултант, клиничен психолог, тренинг-обучител с професионален опит в провеждане на тренинги, обучения и уъркшопи. Обучителят представи богата теорeтична и практическа програма, примерни проблемни ситуации, решенията им, ролеви игри, казуси, предварителна подготовка и провеждане на тренинг бяха само част от предизвикателствата, пред които специалистите на СОНИК СТАРТ бяха изправени. 

Обучението бе проведено в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2019г., като основните изводи от трите обучителни дни бяха не само новоизградените професионални познания, но и проявената самоинициативност на обучаващите се, както и личностната промяна и растеж.