ЗАСАДИ ДЪРВО – НАПРАВИ ДОБРО

admin No Comment
Uncategorized Новини

Екипите и доброволците на Ц0П, ЦСРИ и ЦНСТ Левски вдъхновени от това, че залесяването и облагородяването на околната среда, постигането на чист въздух и здравето на децата са взаимно свързани, организираха на 22 март инициатива „Засади дърво – направи добро“, част от Кампанията на социалните услуги в града „Приятели с природата“.

Събитието е част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ .

Природата е наша майка и от нея ние черпим необходимите ресурси за живот. Без природата, животът е немислим! Затова трябва да я пазим, да се грижим за нея, така както се грижим за себе си. Тя ни дава живот и помага за оцеляването ни. И ние трябва да `и се отблагодарим като я опазваме и облагородяваме. В 21 век изсичането на дърветата и замърсеният въздух са водещи проблеми в целия свят.

Да дадеш възможност на дете или млад човек да изпита радостта от засаждане на дърво, е не само действие – това е промяна на съзнание или по-скоро осъзнаване, което може да промени отношението към природата за цял живот. Дървото е въздух, храна, вода, дом за животните, сянка за хората, ресурс. Всяко дърво е живот, всяко листо е глътка въздух. С грижата към природата ще създадем не само един по-красив и чист град, а и един по-добър свят.

Децата участваха в инициативата с искреното желание да помогнат в създаването на една по-зелена, здравословна и приятна среда в която да живеят – да учат, творят и играят. С вълнение се включиха в аранжиране на цветни алеи и засаждане на храсти и дръвчета. Запознаха се с растителното разнообразие и богатство в родния край и опазването на околната среда.

Вярваме, че всеки може да направи нещо добро и да създаде едно зелено, цветно и красиво пространство, на което да се наслаждаваме.