„ЗАЕДНО ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ“

admin No Comment
Новини

С интересни инициативи и празнични събития, служители и потребители на ЦНСТДБУ, ЦНСТПЛПР И ЦНСТПЛУИ в град Левски,  отбелязаха 1-ви Ноември – Денят на народните будители.

Децата гостуваха на потребителите на ЦНСТПЛПР и ЦНСТПЛУИ и се включиха активно с интересни факти за историята на празника, за будителите в миналото и в наши дни. С огромно желание, патриотичен дух и нестихващ ентусиазъм, те рецитираха стихотворения, посветени на книжовниците и борците за културно и духовно извисяване, а всички заедно изпяха Химна на народните будители.

Потребителите представиха различни историческите личности, допринесли за това, българският народ да бъде осъзнат, активен, търсещ, буден и непримирим.

Празничното настроение продължи, като всички се включиха в благотворителна инициатива „ЗАЕДНО засаждаме БЪДЕЩЕ”, защото всяко дърво, което се засади, ще носи надежда и вяра. Екипът и потребителите на  ЦНСТДБУ, ЦНСТПЛПР И ЦНСТПЛУИ в град Левски се включиха и в изграждането на скулптурната композиция ,,Земляците”!