ЕКОПОХОД ШАВАРНА

admin No Comment
Новини

Екипите на социалните услуги в град Левски, заедно със своите потребители и доброволци, проведоха на 20.10.2023 г., съвместен „ЕКОПОХОД ШАВАРНА“.

Целта бе да се опознае и опази околната среда, като децата и потребителите, бъдат насърчени да водят здравословен начин на живот. Да се научат как да опазят природата жива, защото тя зарежда с нови сили и прекрасни спомени. И както е казал Едгар Кейси „Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата“.

Под шепота на есенните дървета, всяка тяхна стъпка бе придружена с поставяне на табелка с послание към всички посетители на гората.

Природата е люлката, в която се е родил и живее Човекът!