ДЕЦАТА ОТ ЦНСТ – ЛЕВСКИ С НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПРЕД НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

admin No Comment
Новини

В периода 11-12 септември, по покана на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ – Левски, децата от Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/- Левски (част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ) и доброволци от  град Левски и Плевен, взеха участие в двудневно обучение в с. Байкал, общ. Долна Митрополия.

Програмата стартира, още с пристигането, с поход до река Дунав. Участниците извършиха анализ на водата и изучаване на местни животински и растителни видове. В късните часове, малките изследователи се насладиха на астро шоу и наблюдение с телескоп на небесни тела.

За подобряване на взаимоотношенията между подрастващите, беше организирана беседа и ролеви игри на теми: „Приятелството”, „Ползата и вредата от интернета” и „Овладяване на гнева”.

В края на своето  приключение, децата  посетиха останките на древноримския град Улпия Ескус, намиращ се до село Гиген.

Изключителни благодарности на Ваня Дочева, секретар на МКБППМН Левски, Иво Джокин, ръководител на Общински център за извънучилищна дейност с. Байкал и Цветомир Стефанов, част от екипа на Превантивно информационен център /ПИЦ/-Плевен, които създадоха това незабравимо преживяване и обогатяване с нови знания  и умения.