Участието на децата от ЦНСТ във великденския празник на общината.

admin No Comment
Новини

Децата от ЦНСТДБУ Левски взеха дейно участие във великденския празник организиран от Община Левски, МКБППМН  и НЧ „Георги Парцалев-1901”.
Облечени в народни носии момичета бяха в помощ на организаторите раздавайки сладки лакомства на палавниците от детските градини в града и им бяха в помощ при украсяването на великденското дърво.
Децата от ЦНСТ закичиха на дървото и предварително изработени и украсени от тях великденски яйца.