ОколоСОНИК пътешествието на Пижо и Пенда в град Левски.

admin No Comment
Новини

Град Левски е една от спирките по пътя на приключението на  двамата така познати ни приятели Пижо и Пенда. Гостите пристигнаха и донесоха със себе си полъха на пролетта и топлината на слънчевите дни. Малки и големи участваха при изработката на престилка за Пенда и пояс за Пижо. Служители и потребители от центровете за социални услуги на СОНИК СТАРТ- Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, (ЦНСТПЛУИ), Център за настаняване то семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства (ЦНСТПЛПР), Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания (ДЦДПЛУ), Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), заедно окичиха своите гости с изработените от тях премени. Удовлетворението от съвместната работа донесе на всички положителни емоции и настроение. Изпратихме нашите пътешественици към следващата спирка от голямото им приключение и си пожелахме следващата година отново да се срещнем с тях.