ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: “СТРАХОВЕ И ФОБИИ” СЕ ПРОВЕДЕ В ЦНСТ ЛЕВСКИ

admin No Comment
Новини Обучения

Достъпна форма на обучение проведоха специалистите на децата от ЦНСТ град Левски, което им позволи да се запознаят и направят съществена  разлика между естествения страх и неговите разновидности, съпоставяйки го с основните фобийни състояния. Под формата на ролеви игри се въвлякоха в различни методи и възможности за това, как бихме могли да се справим с тях.

Като резултат и лектори и деца бяха изключително доволни от постигнатите резултати и научено за времето, в което се проведе обучението.