СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЦНСТ ЛЕВСКИ ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

admin No Comment
Новини Обучения

В периода 17 – 18 юни в гр. Сливен се реализира обучение в два модула в ДЦПЛУ „Милосърдие“ гр. Сливен по темите:„Развитие на комуникативните умения за общуване при работа с деца/лица с увреждания. Модели на комуникация“; „Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица“. Участие взеха екипите на социални услуги, предоставяни от СОНИК СТАРТ в градовете Левски, Балчик, Червен Бряг и Драгоман, както и екипите на социални услуги в гр. Сливен.

Обучител беше Офелия Кънева – магистър по социология, бакалавър по управление на човешките ресурси и мениджмънт на социални организации, който разработва иновативни подходи за подкрепа на педагогически специалисти.

По време на двудневното обучение, участниците имаха възможност да обогатят своите знания по темите и развият своите умения, като обучителят представи богата теоретична и практична програма, използвайки интерактивни методи за придобиване на познания, казуси, игри и беседи за по-ефективно общуване и окуражаване. Обучението завърши с обратна връзка от лектора и получаване на Сертификат.