УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА В „ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ“

mainadmin No Comment
За децата Новини

През мeсец август децата, настанени в ЦНСТ – Левски, взеха участие в проект „Творческо ателие за млади таланти“, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД04-18/24.03.2017г. Бенефициент: Община Левски. Фонд „Социална закрила”, към Министерство на труда и социалната политика, подкрепя и финансира реализирането на проекти за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги.

Основните цели и дейности на проекта са насочени към подпомагане на децата и младежите с различен социален статус в културното и образователно развитие и увеличаване възможностите за откриване и творческо развитие на даровити деца и младежи от социалните институции, както и подкрепа за пълноценна социализация в общността чрез развиване на силните страни, талантите и способностите на децата и младежите.

Творческото ателие за млади таланти, в което се включиха децата, е част от фестивала YOUTH MUSIC FEST – ЛЕВСКИ, който подава ръка на млади изпълнители по пътя на тяхното професионално израстване.

В дейността се включиха 20 деца и младежи, потребители на социалните услуги ЦНСТДМ и ЦСРИ – Левски. Мероприятието се състоя на 26 и 27 август 2017г. в гр. Левски.

В творческото ателие с децата и младежите работи композиторът Андрей Дреников. В сградата на Читалище „Георги Парцалев“ се осъществиха музикалните срещи с композитора, а работата на терен е реализирана на стадиона, където се проведе феста.