ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ГР. ЛЕВСКИ ПРЕМИНА ПОРЕДНО ОБУЧЕНИЕ

mainadmin No Comment
За нас Новини Обучения

На 14 – 15 юли 2017г. екипът на ЦНСТ – Левски премина поредни обучения, заложени в Обучителната програма за 2017г. с обучител Ивайло Йосифов. Обучението се проведе в гр. Червен бряг и в него участваха екипите на ЦНСТ, ЦСРИ и ЦОП – Левски; ЦОП – Балчик; ЦОП, ЦНСТДМУ, ЗЖ-УИ и ДЦДВХУ – Червен бряг.

В двата обучителни дни се разгледаха темите: „Методи за работа с ХИПЕРАКТИВНИ ДЕЦА и СЕМЕЙСТВА  с доминираща/водеща фигура на детето“ и „Техники за справяне с АТОАГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ –  самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“. Обсъдиха се много техники и методи, способстващи ефективната работа с потребителите. Дискутираха се различни модели, които биха могли да са от полза при работата с децата. Всички екипи, участващи в обучението, се включиха активно.

Интерактивните методи в обучението способстваха постигането на главната цел: създаване на основа за усъвършенстване на знания и умения, необходими за работа със специфичните проблеми и конкретните потребности на деца и семейства, които намират подкрепа в социалната услуга.

;if;aje
;pikr;aj
dggdg
ihlahfl
kggggg
lishfa
ljfahg