МНОГООБРАЗИЕТО ВДЪХНОВЯВА

mainadmin No Comment
За децата Новини

На 12 май екипите на Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) гр. Левски проведоха в двора на ЦСРИ „Празник на многообразието“.

Инициативата е част от Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ и се реализира с цел насърчаване на уважение и приемственост между поколенията; осъзнаване на необходимостта от толерантност в общуването и във взаимоотношенията между хората; признаване и приемане на различието като разнообразие и популяризиране традициите и културните ценности в обществото.

Участие в празника взеха децата от ДГ „Локомотив“, учениците от НУ „Христо Ботев и ОУ „Максим Горки, СУ „Крум Попов“ и певческа група към пенсионерския клуб в града. Събитието уважиха и много гости, сред които и служители на Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Левски, родители, учители и жители на града.

Прекрасни музикални изпълнения и рецитал изпълниха двора на Центъра. Децата от ЦНСТ се забавляваха заедно с всички присъстващи и с много старание участваха в предложените разнообразни групови дейности: изработване на колажи, съставяне на изречения от думи, посветени на приятелството, красиви послания, изящни арт изделия и други.

IMG_20170512_101537
IMG_20170512_111629
IMG_20170512_111636
IMG_20170512_112247
IMG_20170512_113150
IMG_20170512_113156
IMG_20170512_113420
IMG_20170512_113855
IMG_20170512_113943
IMG_20170512_160459
IMG_20170512_162701