„ПОЗИТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

mainadmin No Comment
За нас Новини Обучения

На 10 април екипът на ЦНСТ – Левски взе участие в обучение на тема: „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“, с обучител Димитрия Костова, психолог с дългогодишен опит и добри практики.

Обучението премина в няколко обучителни модула, представящи позитивното възпитание като възможност децата да израснат със самочувствие, да се чувстват ценени, да проявяват инициативност и отговорност, да бъдат общителни и самостоятелни. Чрез използването на позитивния подход възрастният приканва децата да открият своята същност и да използват личните си качества, заложби и сила.

По време на обучителния процес са изведени основните моменти за позитивно възпитание, а именно: безпрекословна обич и вяра в децата; баланс между доброта и твърдост; активно слушане; използване на подходящи въпроси; личен пример; последователност, от която децата имат нужда; игрите и възможността всяко дете да взима решения.

Полезно за практиката при ежедневната работа с децата е извеждането на понятията предизвикателно и агресивно поведение и неприемливите практики в подхода на възрастните. Обсъдени са сигналите на децата за настроенията им, които не винаги биват разпознати от възрастните. Разгледани са неприемливи практики, поведения и реакции, поставящи под съмнение зачитането на детето, като например: обвинения към детето и създаване на чувство за вина; използване на груб език, обиди, епитети; засрамване и заплашване на детето; физическо наказание; изолиране и лишаване на детето от подкрепа.

В друг от модулите на обучението се разгърна методът „Ненасилствена комуникация“ с акцент с върху ефективното общуване със себе си и с другите, пораждащо уважение, внимание и емпатия. Разяснени са понятията дисциплина, активно слушане, развиване на вниманието при децата. Участниците обсъдиха и методите на интерактивното обучение и етапите на работа с децата за постигане на положителни резултати, което дава възможност за непосредствено наблюдаване на резултатите от своите усилия и действия с материалите. Целта на подобен вид учене е свързване на обучението с жизнения опит на децата.