ЕКИПЪТ НА ЦНСТ – ЛЕВСКИ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comment
За нас Новини Обмен на опит

В Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ се включи екипът на Център за настаняване от семеен тип в периода 15 – 17 март 2017г. В с. Пчелин, обл. София, се осъществи ефективен обмен на опит между специалистите от центровете на СОНИК СТАРТ в Левски, Балчик, Карлово, Дупница, Драгоман, Първомай и Червен бряг.

Социалните работници и асистенти споделиха за предизвикателствата, решенията и добрите практики в процеса на предоставяне на различните услуги. Фокус на дискусиите бяха много теми, част от които: Взаимодействие между институции и социални услуги; Способи и средства за социална работа; Иновации в социалната работа; Промени в нормативната уредба; Превенция на прегарянето в социалната работа и др. Екипът на ЦНСТ – Левски участва активно в дискусиите по време на форумните дни. Разгледаните множество казуси подкрепиха професионализма и достигането до нови идеи и решения за приложение в практическата работа.

Кръглата маса даде възможност на всеки специалист да анализира своята работа, да постави добрата основа за креативност и качествено предоставяне на социални услуги. Всички специалистите си тръгнаха по-уверени, по-мотивирани, по-вдъхновени, по-знаещи и можещи, обогатени с опита на другите и рефлексията върху собствената дейност.

khfkh