УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comment
Новини Обмен на опит

През декември 2016г. екипът на ЦНСТ – Левски участва за пръв път в Годишна среща на екипите на СОНИК СТАРТ в направление “Управление на социални услуги”.

Работната среща се реализира в периода 04 – 06.12.16г. в „Парк Хотел Кайлъка“ гр. Плевен. В рамките на три дни се направи обзор на: Анализ на дейността за 2016 г. на СОНИК СТАРТ в направление “Управление на социални услуги”; „Мониторинг и контрол на дейността на Центровете“; „Обмяна на опит. Кръгли маси по професионални направления. Обзор за 2016 г. и план-график за 2017 г.“; „Обучителна програма на екипите на СОНИК СТАРТ от направление Управление на социални услуги” за 2016 г. Проект на обучителна програма за 2017 г.“; „План-график за дейностите за 2017 г. за дейностите на всяка една от услугите“; „Законодателна рамка. Промени в нормативната уредба. Методически указания за предоставяне на социални услуги“ и други, важни за дейността на центровете теми.

Екипът на ЦНСТ – Левски участва активно, като почерпи от опита на своите колеги, изграждайки ценни контакти и обогатявайки своята професионална компетентност.

khsdhfla