УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В ГР. ЛЕВСКИ

mainadmin No Comment
Новини Обучения

Екипът на Център за настаняване от семеен тип гр. Левски участва в обучение, което се проведе на 04 – 05 ноември 2016г., с обучител Ивайло Миланов.

Обучението e част от задължителната Обучителна програма на СОНИК СТАРТ. То се проведе в сградата на ЦСРИ – Левски, като обхвана темите: „Невербални и вербални техники за установяване на ДОВЕРИЕ. Техники за ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ. Разбиране на НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ и „Техники за работа със СЕМЕЙСТВА, които не осъзнават нуждата от ПОДКРЕПА“.

Заедно със своите колеги от центровете на СОНИК СТАРТ в Каварна, Балчик, Червен бряг, домакините от Левски участваха активно и взаимодействаха ползотворно с обучителя и помежду си, обогатявайки своите знания, умения и опит.

Осъществиха се разнообразни ролеви игри и работа по групи, което даде възможност за обсъждане на казуси в съчетание с добрата теоретична подготовка. Удовлетворението от двата обучителни дни и неописуемото преживяване подкрепят мотивацията на всеки един, отдаващ своята енергия за по-доброто настояще и бъдеще на децата на България!

14910576_1738071066516344_9029751783085981170_n
14915525_1738071586516292_8177935079474131609_n
14915687_1738071579849626_1708951108605399149_n
14915725_1738069226516528_3146891616381146478_n
14925366_1738071113183006_634375317119910898_n
14925597_1738070866516364_9022345312768944769_n
14925598_1738071086516342_7192946538608352428_n
14937232_1738065759850208_7690871063996558751_n
14938182_1738070853183032_8501182532993339710_n
14947944_1738071459849638_2307233853606021599_n
14956368_1738070719849712_3332106414949718832_n
14956422_1738065753183542_4305642749414191307_n
14962520_1738070933183024_5316489756174762073_n
14963289_1738069359849848_8429929836847683119_n
14980611_1738069223183195_1308486457722169596_n
15032722_1738070803183037_8168706927960442432_n
15032814_1738071229849661_8951707459304454205_n
15036234_1738069496516501_1456501016495668963_n
15036539_1738071233182994_8214788114965704518_n