Обучения

СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЦНСТ ЛЕВСКИ ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

В периода 17 – 18 юни в гр. Сливен се реализира обучение в два модула в ДЦПЛУ „Милосърдие“ гр. Сливен по темите:„Развитие на комуникативните умения за общуване при работа с деца/лица с увреждания. Модели на комуникация“; „Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица“. Участие взеха екипите на социални услуги, предоставяни от […]

0 comments

ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

В периода 20 – 22 май в гр. Левски се реализира обучение в два модула от планираните обучения за екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Обучението е проведено в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2019 г. Участие взеха екипите на социалните услуги, предоставяни от СОНИК СТАРТ в […]

0 comments

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА И ТИЙМБИЛДИНГ ЗА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

На 10 – 13.09.2017г., в съответствие с утвърдената за годината Обучителна програма, екипите на СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение в с. Кранево, водено от гл. ас. д-р Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология. Специалистите от ЦНСТ – Левски обогатиха своята професионална компетентност, надграждайки знания и […]

0 comments

ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ГР. ЛЕВСКИ ПРЕМИНА ПОРЕДНО ОБУЧЕНИЕ

На 14 – 15 юли 2017г. екипът на ЦНСТ – Левски премина поредни обучения, заложени в Обучителната програма за 2017г. с обучител Ивайло Йосифов. Обучението се проведе в гр. Червен бряг и в него участваха екипите на ЦНСТ, ЦСРИ и ЦОП – Левски; ЦОП – Балчик; ЦОП, ЦНСТДМУ, ЗЖ-УИ и ДЦДВХУ – Червен бряг. В […]

0 comments

„ПОЗИТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

На 10 април екипът на ЦНСТ – Левски взе участие в обучение на тема: „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“, с обучител Димитрия Костова, психолог с дългогодишен опит и добри практики. Обучението премина в няколко обучителни модула, представящи позитивното възпитание като възможност децата да израснат със самочувствие, да се чувстват ценени, да […]

0 comments

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В ГР. ЛЕВСКИ

Екипът на Център за настаняване от семеен тип гр. Левски участва в обучение, което се проведе на 04 – 05 ноември 2016г., с обучител Ивайло Миланов. Обучението e част от задължителната Обучителна програма на СОНИК СТАРТ. То се проведе в сградата на ЦСРИ – Левски, като обхвана темите: „Невербални и вербални техники за установяване на […]

0 comments