Обмен на опит

УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ В СОНИК СТАРТ

На 26 -27 септември 2017г. психологът на ЦНСТ – Левски се включи в организираната Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите в СОНИК СТАРТ. Работният форум се проведе в гр. Първомай, с цел обмяна на опит, повишаване на професионалната компетентност, подкрепа на мотивацията и увереността на специалистите.  На двудневния форум се осъществи високоефективен обмен на […]

ЕКИПЪТ НА ЦНСТ – ЛЕВСКИ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА В СОНИК СТАРТ

В Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ се включи екипът на Център за настаняване от семеен тип в периода 15 – 17 март 2017г. В с. Пчелин, обл. София, се осъществи ефективен обмен на опит между специалистите от центровете на СОНИК СТАРТ в Левски, Балчик, Карлово, Дупница, Драгоман, Първомай и […]

УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

През декември 2016г. екипът на ЦНСТ – Левски участва за пръв път в Годишна среща на екипите на СОНИК СТАРТ в направление “Управление на социални услуги”. Работната среща се реализира в периода 04 – 06.12.16г. в „Парк Хотел Кайлъка“ гр. Плевен. В рамките на три дни се направи обзор на: Анализ на дейността за 2016 […]