За децата

„МОЯТ ГРАД Е МОЯТ ДОМ“ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В СОНИК СТАРТ

Конкурс под мотото „Моят град е моят дом“ организира СОНИК СТАРТ за децата, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип, част от голямо семейство на организацията, в периода 09.01 – 15.02.2018 г. Конкурсът се реализира с цел провокиране на креативността на децата. Той цели и насърчаване на диалога и участието, на включването им в […]

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА В „ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ“

През мeсец август децата, настанени в ЦНСТ – Левски, взеха участие в проект „Творческо ателие за млади таланти“, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД04-18/24.03.2017г. Бенефициент: Община Левски. Фонд „Социална закрила”, към Министерство на труда и социалната политика, подкрепя и финансира […]

ЕДИН ДЕН В ЦНСТ – ЛЕВСКИ

ДА СЕ ДОКОСНЕШ ДО РОДНОТО… С ТВОРЧЕСТВО

Деца от Център за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Левски изработиха съвместно сувенир по повод българското председателство на Съвета на Европейския съюз и 13–те събития, които подготвя Министерството на труда и социалната политика. Изработката беше по покана на Дирекция „Социално подпомагане“ и беше придружена и с дискусия на […]

Незабравими летни мигове

Незабравими летни мигове с морски бриз в косите, футболни емоции, топли приятелски чувства и под звуците на най-невероятната музика на БТР – ФУТБОЛЕН ТУРНИР „FOOTBall for ALL”– 27 – 30.06.2017г., гр. Балчик!

ДЕЦАТА ОТ ЦНСТ СТАВАТ ПРИЯТЕЛИ СЪС СПОРТА

На 26.06.2017г. децата от ЦНСТ участваха в спортен празник, част от Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“. Под мотото „Приятели със спорта“ екипите на СОНИК СТАРТ в гр. Левски организираха инициативата по повод Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на наркотици. Участие в […]